Shinkansen

Shinkansen en gare de Yurakucho
Photographie argentique - Shinkansen en gare de Yurakucho, Tokyo, Japon